başımıza gelen distopyalar

Posted on 09:00 | By lunawar | In , , , ,

lise döneminde iyiden iyiye ütopya ve distopyalara sarmıştım.. mesela Huxley'in Brave New World'ü ve Ada'sı tam da o döneme gelir.. zaman zaman yeniden okumak aklımdan geçse de özellikle bu yazıdan sonra biraz da mecburiyet hissetmeye başladım..
yazıda Neil Postman Aldous Huxley'in Brave New World'ü (1931) ve George Orwell'in 1984'ü (1949) yanyana koyup bir inceleme yapmış.. bunu da şimdi değil 1985 yılında yapmış.. eserinin adı Televizyon Öldüren Eğlence..

Pin It now!

Comments (0)