I Want You

Posted on 12:24 | By lunawar | In , ,

inanır mısın koca youtube'da bir Bob Dylan'ın I Want You orjinal kaydı yok.. cover cover.. hepsi kesekağadından cover.. 
ama işte şöyle de cici bir kayıt varmış..

Pin It now!

Comments (0)