Anatidaefobi; insanoğlunun ördekle imtihanı

Posted on 15:19 | By lunawar | In , , , , , ,


"Anatidaefobi kişinin nerde ve nezaman olursa olsun bir ördek tarafından izleniyor olma korkusu olarak tanımlanır. Anatidaephobia Yunancada anatidae (ördek) ve phobia (korku) kelimelerinden türetilmiştir. Anatidaephobia genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar ve başlıca sebepleri arasında suya düşme ya da ördekler tarafından gagalanma bulunur. Her ne kadar başkaları için olması mümkün bir durum olarak görülmese de anatidaephobik kişiler sürekli bir travma halindedir." diyor wikipedia bu işe..
via; wikipedia.. Pin It now!

Comments (0)